BIP - www.bip.gov.pl BIP. Polska Akademia Nauk. Zakład Agrobiologii w Baranowie
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu Podmiotowe
  ∴ Wypis ze statutu
  Menu Przedmiotowe
  ∴ Zadania Zakładu
  ∴ Kierownictwo Zakładu
  Zamówienia Publiczne
  ∴ Zapytania ofertowe
  ∴ Aktualnie ogłoszone przetargi
  ∴ Informacje z otwarcia ofert
  ∴ Ogłoszenia o wyborze ofert
  ∴ Archiwum przetargów
  Kontakt
  ∴ Adres
  ∴ poczta e-mail
  Inne
  ∴ Ważne adresy internetowe
  ∴ powrót do strony www
  ∴ Ustawa o dostępie do informacji publicznej
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wypis ze Statutu Polskiej Akademii Nauk dotyczącego Zakładu Doświadczalnego Agrobiologii w Baranowie

Informacja o Zakładzie
 
 
 
  Wypis ze Statutu
Polskiej Akademii Nauk
Zakładu Doświadczalnego Agrobiologii
w Baranowie
Opracowanego na podstawie Statutu Polskiej Akademii Nauk w Warszawie uchwalonego uchwałą Zgromadzenia Ogólnego PAN nr 8 z dnia 24 listopada 2010 r. zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów
 
§ 1. Postanowienia ogólne
 
1.  Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie, zwany dalej „Zakładem"  jest inną jednostką organizacyjną Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619).
2.  Zakład działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk ( Dz. U. Nr 96, poz. 619 ),
2) Statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego uchwałą Zgromadzenia Ogólnego PAN  nr 8 z dnia 24 listopada 2010 r. zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów,
3) decyzji nr 12 Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 17 stycznia 1992r. w   sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego pn. Zakład Doświadczalny Polskiej  Akademii Nauk w Baranowie,
4) decyzji nr 40 Prezesa Polskiej Akademii nauk z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany nazwy jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk ,

 
 
§ 2. Zadania Zakładu
Do zadań Zakładu należy:
1) Wykonywanie usług naukowo – badawczych z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska,
2) Prowadzenie hodowli lokalnych ras zwierząt gospodarskich,
3) Prowadzenie produkcji rolniczej oraz przetwórstwa rolnego,
4) Odpłatne wykonywanie usług rolniczych i usług dla ludności.
 
§ 3. Organizacja Zakładu
 
1.  Działalnością  Zakładu   kieruje   dyrektor  w  granicach   udzielonego   pełnomocnictwa.
2. Kanclerz Akademii powierza funkcje dyrektorowi Zakładu, wybranemu zgodnie z regulaminem  wydanym  na podstawie   § 53 ust. 2 statutu Akademii.
 
 
 
Dane adresowe:
 
Polska Akademia Nauk
Zakład Doświadczalny Agrobiologii
w Baranowie
Baranowo 20, 11-730 Mikołajki
 NIP: 525-15-75-083, REGON: 000325713-00048
tel. (87) 421-30-12, (87) 421-30-36, fax: (87) 421-30-35
 

Dokument utworzył(-a):  Henryk Jabłoński  (04.10.2011)
Dokument wprowadził(-a):  HEXNET  (09.11.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  HEXNET  (09.11.2011)
Dokument modyfikował(-a):  HEXNET  (09.11.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
3418602 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^