BIP - www.bip.gov.pl BIP. Polska Akademia Nauk. Zakład Agrobiologii w Baranowie
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu Podmiotowe
  ∴ Wypis ze statutu
  Menu Przedmiotowe
  ∴ Zadania Zakładu
  ∴ Kierownictwo Zakładu
  Zamówienia Publiczne
  ∴ Zapytania ofertowe
  ∴ Aktualnie ogłoszone przetargi
  ∴ Informacje z otwarcia ofert
  ∴ Ogłoszenia o wyborze ofert
  ∴ Archiwum przetargów
  Kontakt
  ∴ Adres
  ∴ poczta e-mail
  Inne
  ∴ Ważne adresy internetowe
  ∴ powrót do strony www
  ∴ Ustawa o dostępie do informacji publicznej
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa oleju napędowego\". Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2/PN/ZO/2017.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Sukcesywna dostawa oleju napędowego".
Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2/PN/ZO/2017.


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Zamawiający, Polska Akademia Nauk, Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. Poz. 2164 z późn. zm.) - Pzp, zawiadamia, że do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano ofertę następującego Wykonawcy tj.:


FALCO MAZURKIEWICZ, GWIAZDA SP.J., ul. Pstrowskiego 28, 10-602 Olsztyn
Wartość dostaw brutto: 360 882,00 zł
Oferowany termin dostawy oleju napędowego: 18 godzin


Uzasadnienie wyboru: Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania formalno - prawne, co pozwala Zamawiającemu uznać ją za zgodną za zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjętych w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca, w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punktów oraz wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu.


Informacje o ofertach odrzuconych: nie dotyczy
Informacje o ofertach, których Wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania: nie dotyczy

______________________________________________________________

Plik do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF)


Dokument utworzył(-a):  Henryk Jabłoński  (22.05.2017)
Dokument wprowadził(-a):  Henryk Jabłoński  (22.05.2017)
Dokument zatwierdził(-a):  Henryk Jabłoński  (22.05.2017)
Dokument modyfikował(-a):  Henryk Jabłoński  (22.05.2017)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
2918528 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^