BIP - www.bip.gov.pl BIP. Polska Akademia Nauk. Zakład Agrobiologii w Baranowie
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu Podmiotowe
  ∴ Wypis ze statutu
  Menu Przedmiotowe
  ∴ Zadania Zakładu
  ∴ Kierownictwo Zakładu
  Zamówienia Publiczne
  ∴ Zapytania ofertowe
  ∴ Aktualnie ogłoszone przetargi
  ∴ Informacje z otwarcia ofert
  ∴ Ogłoszenia o wyborze ofert
  ∴ Archiwum przetargów
  Kontakt
  ∴ Adres
  ∴ poczta e-mail
  Inne
  ∴ Ważne adresy internetowe
  ∴ powrót do strony www
  ∴ Ustawa o dostępie do informacji publicznej
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa Środków ochrony roślin\". Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 3/PN/ZO/2017.     12.06.2017     
  ∴  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywne dostawy oleju napędowego\". Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2/PN/ZO/2017.     22.05.2017     
  ∴  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa nawozów mineralnych\". Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: l/PN/ZO/2017.     25.04.2017     
 
  «   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa Środków ochrony roślin\". Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 3/PN/ZO/2017.

3/PN/ZO/2017

Informacja z otwarcia ofert


Zamawiający, Polska Akademia Nauk, Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. Poz. 2164 z późn. zm.) - Pzp, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły oferty następujących Wykonawców, tj.:


Zadanie nr 1:
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "Chemirol" sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno Wartość oferty brutto: 58 698,17 zł Oferowany termin dostawy: 1 dzień


Zadanie nr 2:
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "Chemirol" sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno Wartość oferty brutto: 40 985,52 zł Oferowany termin dostawy: 1 dzień


Zadanie nr 3:
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "Chemirol" sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno Wartość oferty brutto: 8 776,46 zł Oferowany termin dostawy: 1 dzień


Zadanie nr 4:
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "Chemirol" sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno Wartość oferty brutto: 6 285,58 zł Oferowany termin dostawy: 1 dzień


Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia w zakresie zadania nr 1 wynosi: 90 000,00 zł brutto.
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia w zakresie zadania nr 2 wynosi: 60 000,00 zł brutto.
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia w zakresie zadania nr 3 wynosi: 18 000,00 zł brutto.
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia w zakresie zadania nr 4 wynosi: 12 000,00 zł brutto.

 

Protokół z otwarcia ofert - plik do pobrania (PDF)

 

___________________________________________

 


Dokument utworzył(-a):  Henryk Jabłoński  (12.06.2017)
Dokument wprowadził(-a):  Henryk Jabłoński  (12.06.2017)
Dokument zatwierdził(-a):  Henryk Jabłoński  (12.06.2017)
Dokument modyfikował(-a):  Henryk Jabłoński  (12.06.2017)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
3418630 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^