BIP - www.bip.gov.pl BIP. Polska Akademia Nauk. Zakład Agrobiologii w Baranowie
    
  
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
  Menu Podmiotowe
  ∴ Wypis ze statutu
  Menu Przedmiotowe
  ∴ Zadania Zakładu
  ∴ Kierownictwo Zakładu
  Zamówienia Publiczne
  ∴ Zapytania ofertowe
  ∴ Aktualnie ogłoszone przetargi
  ∴ Informacje z otwarcia ofert
  ∴ Ogłoszenia o wyborze ofert
  ∴ Archiwum przetargów
  Kontakt
  ∴ Adres
  ∴ poczta e-mail
  Inne
  ∴ Ważne adresy internetowe
  ∴ powrót do strony www
  ∴ Ustawa o dostępie do informacji publicznej
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Statystyki oglądalności Biuletynu
 
Ilość odsłon
  ∴  Strona główna i informacje dodatkowe     392735         
      ∴  Menu Podmiotowe
         ∴  Wypis ze statutu
                 ·  Wypis ze Statutu Polskiej Akademii Nauk dotyczącego Zakładu Doświadczalnego Agrobiologii w Baranowie     612305         
      ∴  Menu Przedmiotowe
         ∴  Zadania Zakładu
                 ·  Statutowe Zadania Zakładu     329162         
         ∴  Kierownictwo Zakładu
      ∴  Zamówienia Publiczne
         ∴  Zapytania ofertowe
         ∴  Aktualnie ogłoszone przetargi
                 ·  Informacja - Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017     16714         
                 ·  Dostawa środków ochrony roślin. Numer referencyjny: 3/PN/ZP/2017     51519         
         ∴  Informacje z otwarcia ofert
                 ·  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa nawozów mineralnych\". Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: l/PN/ZO/2017.     2924         
                 ·  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywne dostawy oleju napędowego\". Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2/PN/ZO/2017.     3882         
                 ·  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa Środków ochrony roślin\". Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 3/PN/ZO/2017.     26660         
         ∴  Ogłoszenia o wyborze ofert
                 ·  Postępowanie l/PN/ZO/2017 pn. "Dostawa nawozów mineralnych" w zakresie zadania nr 1     2855         
                 ·  Postępowanie l/PN/ZO/2017 pn. "Dostawa nawozów mineralnych" w zakresie zadania nr 3     1494         
                 ·  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa oleju napędowego\". Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 2/PN/ZO/2017.     3822         
                 ·  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa Środków ochrony roślin\". Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 3/PN/ZO/2017.     1151         
         ∴  Archiwum przetargów
                 ·  Cykliczne dostawy oleju napędowego     36598         
                 ·  Ogłoszenie o przetargu - SWIZ i załączniki     21915         
                 ·  Przegląd techniczny obiektów budowlanych     26915         
                 ·  Cykliczne dostawy oleju napędowego w terminie 02.04 do 31.12.2013     24938         
                 ·  Cykliczne dostawy oleju napędowego w terminie 28.04 do 31.12.2014     18567         
                 ·  Dostawa PŁUGA OBROTOWEGO     15498         
                 ·  Odbudowa komina kotłowni osiedlowej w Baranowie     11657         
                 ·  DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH Kod PCV-2444000-5     11125         
                 ·  Odbudowa komina kotłowni osiedlowej w Baranowie II przetarg     10264         
                 ·  Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego     9527         
                 ·  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbudowa komina kotłowni osiedlowej w Baranowie     13224         
                 ·  Ogłoszenie o przetargu, oraz SIWZ: DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN. kod CPV – 24452000-5     5916         
                 ·  ZAPYTANIE OFERTOWE ZP. 4/2016 na wykonanie robót budowlanych     9227         
                 ·  Przetarg na „Świadczenie Usług Rolniczych w PAN ZDA w Baranowie”     6972         
                 ·  Przetarg nieograniczony - „DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH” Nr kodu wg CPV – 2444000-5     14295         
                 ·  Przetarg nieograniczony na wykonanie rozbiórki budynku magazyn – spichrz w Baranowie     31698         
                 ·  Ogłoszenie nr 63751 - 2017 - Mikołajki: Dostawa nawozów mineralnych     7118         
                 ·  Sukcesywna dostawa oleju napędowego Numer referencyjny: 2/PN/ZP/2017     8728         
      ∴  Kontakt
         ∴  Adres
                 ·  Dane teleadresowe     960296         
         ∴  poczta e-mail
                 ·  Adresy poczty e-mail pracowników Zakładu     236952         
      ∴  Inne
         ∴  Ważne adresy internetowe
                 ·  Ważne adresy internetowe     174300         
         ∴  powrót do strony www
                 ·  Powtót do strony internetowej www.pan.baranowo.wwm.pl     159990         
         ∴  Ustawa o dostępie do informacji publicznej
                 ·  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji punlicznej     157659         

  Razem odsłon stron Biuletynu     3418602         
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
3418602 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.51 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
tel. 510612522; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^